Afwijzing aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor web content

Als Duitse diensteaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, kortweg TMG) voor eigen content op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstaanbieders echter niet verplicht, verzonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te speuren naar aanwijzingen voor een onrechtmatige daad. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Een hieraan gerelateerde aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van de kennisneming van een concrete schending van het recht mogelijk. Bij het bekend worden van de desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze content per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons internetaanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij de content niet in de hand hebben. Daarom kunnen wij voor deze content van derden ook niet instaan. Voor de content van de gelinkte websites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gelinkte websites werden op het tijdstip van het aanbrengen van de snelkoppeling op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Van content die in strijd was met de wet was op het tijdstip van het aanbrengen van de link ernaartoe niets gebleken. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites kan echter zonder concrete aanknopingspunten van een schending van het recht redelijkerwijs niet worden verwacht. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site vervaardigde content en creaties op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en iedere wijze van verkoop buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor niet-commercieel privégebruik toegestaan. Voor zover de content op deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt content van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om ons hierop te wijzen. Na kennisneming van schendingen van het auteurs- of enig ander recht zullen wij de inbreuk makende content per omgaande verwijderen.

Bronnen: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer van eRecht24, het portaal over internetrecht van advocaat Sören Siebert