Regeling beheer batterijen en accu‘s

Volgens §3 (artikelen 5, 6 en 7) van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 die de inname, verwerking en recycling van gebruikte batterijen en accu’s regelt, wijzen wij u erop, dat voor de gebruikte batterijen en accu’s van de van ons gekochte apparaten de wettelijke plicht tot retournering van gebruikte batterijen en accumulatoren geldt.

Batterijen en accu’s mogen niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd. U bent als consument wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu’s te retourneren. U kunt batterijen en accu’s na gebruik in het verkooppunt of in de onmiddellijke nabijheid daarvan (bijv. in het gemeentelijke inzamelpunt of in de zaak) kosteloos retourneren. U kunt power packs van E-Bike Vision voldoende gefrankeerd en in passende verpakking aan ons retourneren:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach

Tel. +49 (0)6021 3289288

Batterijen en accu’s die schadelijke stoffen bevatten, zijn met het symbool van een vuilnisemmer met een kruis erdoor gemerkt, zoals de twee onderstaande plaatjes tonen (afbeeldingen kunnen afwijken). Vlakbij het vuilnisemmersymbool bevindt zich de chemische aanduiding van de schadelijke stof. „Cd“ staat voor cadmium, „Pb“ voor lood en „Hg“ voor kwik.