Batteriloven

I henhold til §12 i den tyske lovgivning om returnering og bortskaffelse af brugte batterier og akkumulatorer gør vi opmærksom på, at de brugte batterier og akkumulatorer til apparater købt af os er underlagt gældende lovgivning, ifølge hvilken alle brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes på miljørigtig vis.

Batterier må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Som slutforbruger er du forpligtet til at returnere dine brugte batterier til et egnet indsamlingssted. Du kan aflevere dine brugte batterierne til salgsstedet eller i umiddelbar nærhed heraf (fx kommunale genbrugsstationer eller i detailhandlen) uden omkostninger. Du kan også gerne sende dine power packs fra E-Bike Vision tilbage til os, så længe emballage og frankering er tilstrækkelig:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach

Tel. +49 (0)6021 3289288

Batterier eller akkumulatorer som indeholder skadelige stoffer, er mærket med et symbol der forestiller en skraldespand med et kryds over. Symbolet kan ses på de to nedenstående billeder (kan afvige i praksis). I nærheden af skraldespandssymbolet ses den kemiske betegnelse på det skadelige stof. 'Cd' står for Cadmium, 'Pb' står for bly og 'Hg' for kviksølv.