Batterireglering

Enligt §12 i förordningen om retur och abortsökande av använda batterier och ackumulatorer vill vi påpeka att den lagliga skyldigheten att returnera använda batterier och ackumulatorer gäller de använda batterierna och ackumulatorerna till de enheter som vi köpt.

Batterier får inte placeras i hushållsavfall. Som slutanvändare är Ni enligt lag skyldig att returnera använda batterier. Ni kan returnera batterier gratis efter användning på försäljningsstället eller i dess omedelbara närhet (t.ex. på kommunala insamlingsställen eller i butiker). Ni kan skicka oss elpaket för E-Bike Vision med tillräckligt porto och lämplig förpackning

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach

Tel. +49 (0)6021 3289288

Batterier eller ackumulatorer som innehåller skadliga ämnen är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna, som de två följande bilderna visar (bilderna kan skilja sig åt). Det kemiska namnet på det skadliga ämnet finns nära symbolen för soptunnan. 'Cd' står för kadmium, 'Pb' för bly och 'Hg' för kvicksilver.