FRASKRIVELSE AV ANSVAR

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generell lov i samsvar med § 7, avsn. 1, i den tyske telemedieloven. I henhold til telemedielovens §§ 8 - 10 er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere for bruk av informasjon i henhold til generell lov forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er bare mulig fra det tidspunktet vi blir klar over et spesifikt lovbrudd. Så snart vi blir kjent med relevante lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjepartsnettsteder hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke ta på oss noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller den som drifter nettstedet er alltid ansvarlig for innholdet på de sidene det lenkes til. De sidene det lenkes til ble sjekket for mulige lovbrudd på det tidspunktet det ble lenket til dem. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på det tidspunktet det ble lenket til dem. En permanent kontroll av innholdet på de sidene det lenkes til er ikke rimelig uten konkrete bevis på lovbrudd. Så snart vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på sidene som er opprettet av den som driver nettstedet er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for lov om opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på dette nettstedet ikke er opprettet av den son driver nettstedet, overholdes tredjeparters opphavsrett. Spesielt tredjeparters innhold betegnes som sådan. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg om å varsle oss om dette. Så snart vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Quellen: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert