Friskrivning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med § 7 avsnitt 1 i den tyska telemedialagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag påverkas inte. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi omedelbart bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta bevis för överträdelse. Om vi blir medvetna om olagliga överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

Upphovsmannarätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopiering av denna webbplats är tillåtna endast för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören beaktas upphovsrätten från tredje part. Särskilt är innehåll från tredje part markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Om vi blir medvetna om olagliga överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

Quellen: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert