Nařízení o bateriích

V souladu s § 12 nařízení o zpětném odběru a likvidaci použitých baterií a akumulátorů si vás dovolujeme informovat, že na použité baterie a akumulátory v přístrojích, které jste u nás zakoupili, se vztahuje zákonná povinnost je vrátit zpět.

Baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost vrátit použité baterie. Použité baterie můžete bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo v jeho bezprostřední blízkosti (např. v komunálním sběrném místě nebo v obchodě). Power Packy E-Bike Vision můžete také s předplaceným poštovným a řádně zabalené zaslat zpět na naši adresu:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach

Tel. +49 (0)6021 3289288

Baterie nebo akumulátory, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, jak je vidět na následujících dvou obrázcích (obrázky se mohou lišit). V blízkosti symbolu popelnice je uveden chemický název škodlivé látky. „Cd“ znamená kadmium, „Pb“ olovo a „Hg“ rtuť.