REGLER ANG. BATTERIER

I henhold til §12 i forordningen om retur og avhending av brukte batterier og akkumulatorer, vil vi påpeke at den juridiske plikten til å returnere brukte batterier og akkumulatorer gjelder de brukte batteriene og akkumulatorene til innretningene kjøpt fra oss.

Batterier får ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan returnere batterier gratis etter bruk på salgsstedet eller i dets umiddelbare nærhet (f.eks. på kommunale innsamlingssteder/miljøstasjoner eller i butikker). Du kan returnere kraftpakker fra E-Bike Vision i en tilstrekkelig frankert sending og i egnet emballasje:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach

Tel. +49 (0)6021 3289288

Batterier eller oppladbare batterier som inneholder skadelige stoffer er merket med et symbol som viser en søppelkasse som er krysset over, som de to følgende bildene viser (bildene vil kunne variere). Det kjemiske navnet på det skadelige stoffet befinner seg i nærheten av søppelkassesymbolet. 'Cd' står for kadmium, 'Pb' for bly og 'Hg' for kvikksølv.