The ABC of rechargeable batteries

grondbeginselen, opbouw, wetten en normen

VDE Compendium: grondbeginselen, opbouw, wetten en normen m.b.t. Li-ion-batterijen

In veel telefoongesprekken met rijwielhandelaren en e-bikers leggen wij dagelijks de grondbeginselen van Li-ion-batterijen en batterijsystemen uit. Om recht te doen aan deze honger naar kennis van onze klanten, willen wij hier wijzen op een nieuw stukje vakliteratuur:

Het nieuwe „Compendium: Li-ion-batterijen“ van de VDE brengt grondbeginselen en beoordelingscriteria alsmede wetten en normen met betrekking tot Lithium-ion-batterijen compact bijeen en biedt de mogelijkheid, om u snel in deze materie in te lezen.

Download Compendiu

De VDE en het “Deutsche Dialog Institut” hebben in opdracht van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) het „Compendium: Li-Ion-batterijen“ uitgebracht. De leidraad moet het voor gebruikers onder andere eenvoudiger maken om de natuurkunde resp. scheikunde die ten grondslag ligt aan Lithium-ion-batterijen te begrijpen. Bovendien noemt deze beoordelingscriteria op om verschillende batterijen en batterijsystemen te vergelijken.

Heel belangrijk, naast de natuurkundige omstandigheden, is de juridische situatie. Relevante standards, richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen worden in het compendium samenvattend uitgelegd: markering, opslag, verpakking, transport en test- en inspectieprocedures.