Akku ABC

Grunnlag, struktur, lover og standarder

VDE-kompendium: Grunnlag, struktur, lover og standarder for Li-ion-batterier

Gjennom en rekke telefonsamtaler med sykkelforhandlere og elsykkelbrukere kommuniserer vi hver dag grunnleggende informasjon om Li-ion-batterier og batterisystemer. For å imøtekomme våre kunders tørst etter kunnskap, vil vi her gjerne rette oppmerksomheten mot nytt lesestoff:

Det nye 'kompendiet: Li-ion batterier' fra VDE sammenstiller grunnlag og evalueringskriterier, samt lover og standarder for litium-ion-batterier i kompakt form og gir muligheten til å sette seg raskt inn i dette stoffet.

Last ned kompendiet

VDE og Deutsche Dialog Institut har på oppdrag av BMWi gitt ut «Kompendiet Li-ion-batterier». Veiledningen er blant annet ment å gjøre det lettere for brukerne å forstå litium-ion-batteriers underliggende fysikk og kjemi. I tillegg viser den evalueringskriterier for sammenlikning av forskjellige batterier og batterisystemer.

I tillegg til de fysiske forholdene er den juridiske situasjonen veldig viktig. Relevante standarder, retningslinjer, forskrifter og informasjon er oppsummert i kompendiet: Merking, lagring, emballasje, transport og testings- og inspeksjonsprosedyrer.