Akku ABC

Grunder, konstruktion, lagar och normer

VDE-kompendium: Grunder, konstruktion, lagar och normer avseende Li-jonbatterier

I många telefonsamtal med cykelhandlare och elcyklister lämnar vi varje dag information om grunderna avseende Li-jonbatterier och batterisystem. För att tillfredsställa denna kunskapstörst hos våra kunder vill vi här hänvisa tillen ny publikation:

VDE:s nya ”Kompendium: Li-jonbatterier” sammanställer i kompakt form grunder och bedömningskriterier samt lagar och normer avseende litiumjonbatterier och gör det möjligt att snabbt läsa in sig på detta ämne.

Ladda ned kompendium

VDE och Deutsche Dialog Institut har på uppdrag av BMWi gett ut “Kompendium: Li-jonbatterier”. Vägledningen bör för användarna underlätta förståelsen av den grundläggande fysiken resp. kemin bakom Li-jonbatterier. Dessutom anges bedömningskriterierna för jämförelse av olika batterier och batterisystem.

Mycket viktigt är, förutom de fysikaliska fakta, rättsläget Relevanta standarder, riktlinjer, föreskrifter och hänvisningar finns sammanställda i kompendiet: märkning, förvaring, förpackning, transport samt test- och kontrollprocedurer.