Insamling av varor

service efter försäljning för återförsäljare

Hur du beställer hämtning av ett E-Bike Vision-batteripaket

Med returblanketten kan du enkelt skicka hämtningsbeställningar, reklamationer och reparationsbeställningar till vårt serviceteam.

För att ordna återlämning av varorna för analys eller reparation fyller du i alla fält i returformuläret. Efter framgångsrik överföring av uppgifterna får du information om tidpunkten för hämtning av vår logistiktjänsteleverantör.

För en reparation utförs olika felanalyser och belastningstester. Komponenter som BMS (batterihanteringssystem), batteripaketet (core pack), höljet eller laddnings- och urladdningsuttaget kontrolleras och byts vid behov ut.

Viktig information

  • Som slutkund kan du ge din fackhandlare i uppdrag att ordna en hämtning.
  • Packa varorna för retur med tillräcklig stoppning. Insamlaren kommer att märka ytterförpackningen åt dig.

Du är osäker på om garantin gäller? Produkten ligger utanför garantiperioden?
I dessa fall bör du kontakta vårt serviceteam i förväg, eftersom kostnader uppstår om du returnerar batteriet.

+49 (0)6021 3289288
service@akkuvision.de

1. Som slutkund kontaktar du din återförsäljare och lämnar över batteriet för retur till oss.

2. Återförsäljaren fyller i returformuläret för att registrera uppgifter om batteriet och för insamling.

3. Efter kontroll av blanketten beställs hämtning från den angivna adressen.

4. I vårt servicecenter kontrolleras alla komponenter och eventuella fel registreras. Vid behov repareras batteriet.

5. Det reparerade batteriet skickas tillbaka till återförsäljaren. Där kan slutkunden hämta sitt batteri igen.


Returformulär

Ladda upp en fil per produkt med maximalt 2 MB och totalt 8 MB totalt.


Adress för upphämtning

Bifoga produkt
Jag är införstådd med att det vid oberättigad avhämtning av vara (t.ex. p.g.a.: inget fel på varan kan vid kontroll konstateras; fel är orsakat av yttre påverkan; garantitiden har gått ut; fel produkt har skickats in) utgår en avgift till Akku Vision GmbH på 35 EUR (netto) för Tyskland/Österrike/Nederländerna och 50 EUR för Schweiz och alla övriga länder i Europa.Härmed bekräftar jag att jag läst, förstått och accepterat Akku Visions dataskyddsbestämmelser.(Integritetspolicy)