Sök återförsäljare

Fackbutikskoncept

Försäljning av våra produkter sker uteslutande genom fackbutiker. Hos våra fackbutikspartners får du ditt EBV E-Bike Battery och kunnig rådgivning om våra produkter.

Du kan i många lokala fackbutiker direkt övertyga dig om våra produkters kvalitet.


Akku Vision Nordic ApS
Blåbærvej 87
5260 Odense S
Danmark
+45 5154 0988
lny@akkuvision.dk

Sök återförsäljare

Via regionsökning kan du hitta återförsäljare nära dig.