základní informace o akumulátorechZáklady, struktura, právní předpisy a normy

Kompendium institutu VDE: Základy, struktura, právní předpisy a normy týkající se lithium-iontových baterií

Každý den jsme ve spojení po telefonu s prodejci kol a e-bikery a předáváme jim základní informace o lithium-iontových bateriích a bateriových systémech. Abychom uspokojili touhu našich zákazníků po poznání, chtěli bychom na tomto místě poukázat na nový zdroj informací:

Příručka s názvem „Kompendium: lithium-iontové baterie“ institutu VDE stručně shrnuje základy a hodnotící kritéria, jakož i právní předpisy a normy týkající se lithium-iontových baterií a umožňuje čtenářům rychle proniknout do problematiky.

Stáhnout kompendium

Instituty VDE a DDI (Deutsches Dialog Institut) vydaly „Kompendium: lithium-iontové baterie“ jménem německého ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi). Příručka má mimo jiné za úkol usnadnit uživatelům pochopení fyzikálních a chemických procesů, ke kterým dochází v lithium-iontových bateriích. Kromě toho uvádí hodnotící kritéria pro porovnávání různých baterií a bateriových systémů.

Vedle fyzikálních vlastností hraje důležitou roli také právní situace. V kompendiu jsou shrnuty relevantní normy, směrnice, pravidla a pokyny vztahující se k označování, skladování, balení, přepravě a testování a ověřování.