Garantieerweiterung

Erweitern Sie die Garantie Ihres Akkus auf 36 Monate

Jak požádat o prodloužení záruky

Stáhněte si formulář žádosti, vyplňte jej, podepište a spolu s dokladem o koupi zašlete e-mailem na adresu: garantie@akkuvision.de

Naše servisní oddělení vaši žádost neprodleně zpracuje a zašle vám na uvedenou e-mailovou adresu fakturu za služby ve výši 49,70 eur.

Po obdržení platby vám poštou zašleme potvrzení o prodloužení záruky, bezpečnostní samolepku s číslem záruky a originál faktury.
Bezpečnostní samolepku s číslem záruky nalepte pod stříbrný výkonový štítek, který se nachází na vaší náhradní baterii. Bez tohoto čísla nebude náš servis schopen baterii identifikovat.

Vaše výhody s prodlouženou zárukou

  • Přístup k našemu servisu po dobu dalších 12 měsíců
  • Bezplatná oprava nebo výměna během záruční doby
  • Nižší náklady pro větší klid

Stáhněte si prodlouženou záruku

Záruku na zakoupený akumulátor si u nás můžete prodloužit na 36 měsíců prostřednictvím následující žádosti.

Žádost o prodloužení záruky

Záruční podmínky:

Prodlouženou záruku na 36 měsíců si můžete zakoupit ke všem EBV E-Bike Batteries, pokud tak učiníte do 6 měsíců od koupi zboží. Prodloužení záruky se nevztahuje na zboží druhé jakosti.

Kromě zákonné záruky poskytujeme na naše akumulátory záruku 24 měsíců. K uplatnění 24- nebo 36měsíční záruky je nezbytně nutné předložit doklad o koupi nebo potvrzení o prodloužení záruky!

24- a/nebo 36měsíční záruka se nevztahuje na:

Okamžikem odstranění výkonového štítku akumulátoru zaniká nárok na uplatnění záruky!