Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb podle § 7 odst. 1 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG) odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 téhož zákona nicméně nejsme povinni dohlížet na obsah námi přenášených či ukládaných cizích informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na jejich protiprávní obsah. Povinnosti odstranit či zamezit užití těchto informací podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Takové ručení je však možné teprve od okamžiku vejití konkrétního porušení práva ve známost. Budeme-li o příslušném porušení práva informováni, bezodkladně takový obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Proto nemůžeme za tento cizí obsah ani převzít odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly k okamžiku uvedení odkazu na ně přezkoumány z hlediska možného porušení práva. Protiprávní obsah nebyl k tomuto okamžiku nalezen. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek bez důvodného podezření na konkrétní porušení práva nicméně není únosná. Budeme-li o porušení práva informováni, bezodkladně takové odkazy odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená jejich provozovatelem podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakékoliv zhodnocení nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze pro soukromé, nikoliv komerční účely. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen jejich provozovatelem, respektují se autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran označen jako takový. Pokud byste se přesto setkali s porušením autorského práva, prosíme vás o příslušné upozornění. Budeme-li o porušení práva informováni, bezodkladně takový obsah odstraníme.

Quellen: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert