FAQ

Du har frågor om våra produkter och vårt företag? Då har du kommit rätt!

I våra FAQ tar vi oss an de vanligaste frågorna och kan därutöver besvara dina ytterligare frågor om eBike-batteriernas konstruktion och grunderna för litiumjontekniken.

Om företaget

Hur länge har Akku Vision funnits?

E-Bike Vision grundades 2011 i Attendorn och såldes i slutet av 2013 till Daniel Maiberger, som sedan januari 2014 leder företaget som VD och delägare

Tillhör Akku Vision något annat företag?

Akku Vision GmbH är självständigt. Våra produkter tillverkas i en joint-venture med TAV Battery GmbH. Förutom Akku Vision GmbH deltar även Triathlon Holding GmbH. Produktionsställe är vid företagets säte i Haibach.

Grunder

Skillnad mellan eBike och pedelec?

Ofta används eBike som beteckning på alla elcyklar. (S-)Pedelec [(Speed-)Pedal Electric Cycle] är en elcykeltyp, där cyklisten bara får hjälp av en elmotor när hon/han själv samtidigt trampar på pedalerna.

Hur långt kommer jag med E-Bike Vision Batterier?

Eftersom som det för närvarande inte finns någon norm för räckviddsberäkning, kan vi tyvärr inte lämna några bindande uppgifter om det. Räckvidden för en pedelec är beroende av väldigt många faktorer. Avgörande är naturligtvis batteriets energiinnehåll, som vi fokuserar på i all produktutveckling. Tyvärr finns det också en massa begränsande faktorer som försvårar ett angivande av räckvidden:

 • vägprofil
 • cyklistens vikt
 • utetemperatur
 • vindbetingelser
 • motorhjälpssteg
 • motorsystem
 • cykeltyp och -vikt
 • ringtryck
 • last i cykelväskor eller -korgar

Varför har E-Bike Vision Batterier större kapacitet än tillverkarens originalbatterier?

Eftersom vi följer med i utvecklingen av litiumjonrundceller och installerar rundceller med större kapacitet eller fler rundceller.

Urladdningskurva för litiumjonbatterier

Urladdningskurvan för litiumjonbatterier är inte linjär. Spänningsintervallet ligger mellan 25 V (urladdat) och 42 V (fulladdat) för ett 36 V-batteri. Värdet 36 V kallas nominell spänning. Litiumjonbatteriets spänning sjunker under urladdningen först ganska snabbt från den vid laddningen uppnådda slutspänningen (42 V) till den nominella spänningen (ca 36 V) men sjunker sedan knappt längre under lång tid. Först kort före total urladdning börjar cellspänningen åter sjunka snabbt.

Exempel: Urladdningskurva för ett 18650-rundcells Panasonic NCR18650A

Linjediagram över urladdningskurvan

Vad är en helcykel?

En helcykel innebär att batteriet laddas ur helt en gång och därefter laddas upp helt igen (1 helcykel = 100 % av batteriets energi laddas upp och ur). Delcykler läggs till.

Om ett eBike-batteri laddas från 20 % till 70 %, sedan töms till 40 % restkapacitet och därefter åter laddas upp till 90 %, motsvarar det tre delcykler:

Delcykel 1 (20 % · 70 % laddat) = 70 %–20 %/2 = 0,25 helcykler
Delcykel 2 (70 % · 40 % urladdat) = 70 %–40 %/2 = 0,15 helcykler
Delcykel 3 (40 % · 90 % laddat) = 90 %–40 %/2 = 0,25 helcykler. Totalt: 0,65 helcykler

Hur kan jag beräkna energin i mitt batteri?

Om du känner till kapaciteten (i Ah) och den nominella spänningen, kan du med hjälp därav beräkna batteriets energi:

36 V x 17 Ah = 612 Wh 36 V x 13 Ah = 468 Wh

Detta fungerar naturligtvis även åt andra hållet.

Vad betyder SOC och SOH?

Med SOC eller 'state of charge' betecknar man batteriets aktuella laddningsstatus. Den svenska synonymen är alltså 'laddningsstatus'. Ett SOC på 100 % betyder alltså att batteriet är fulladdat. SOH betyder 'state of health'. Den svenska synonymen är alltså ungefär 'hälsotillstånd'.

SOH eller “state of health” beskriver hälsotillståndet hos ett redan åldrat, begagnat batteri med avseende på förmågan att jämfört med ett nytt batteri uppnå erforderliga prestandaparametrar. SOH beskriver alltså ett batteris åldrandetillstånd.

Exempel: Den ursprungliga kapaciteten låg vid inköpet på 17 Ah. Efter två år ligger kapaciteten nu på 15 Ah. SOC = 15 Ah/17 Ah * 100 % = 88,24 %

Hur stor kapacitet man fortfarande kan tillföra batteriet genom laddning kan bara fastställas med speciell batteritestapparatur.

Kan jag enkelt byta ut mitt nuvarande batteri mot ett reservbatteri från E-Bike Vision?

Ja, om de enligt produktbeskrivningen är kompatibla. Så länge det inte finns något undantag i produktbeskrivningen. Eftersom det på marknaden finns många elcykeltillverkare som använder olika ramgeometri, kan det i sällsynta fall vara så att E-Bike Vision Batteri inte passar.

Fungerar reservbatteriet även med nuvarande display?

Ja, våra E-Bike Vision Batterier ansluter sig sömlöst till drivsystemen och visar såväl den uppladdade kapaciteten som den resterande räckvidden.

Kan reservbatteriet förstöra min pedelec?

Nej, batterier är i allmänhet enbart passiva i drivsystemet. Motorn är “chef” och tappar batteriet på den energi den behöver.

Vilka är fördelarna med E-Bike Vision Batterier?

Större räckvidd: Alla E-Bike Vision Batterier rymmer betydligt mer energi än originalbatterierna. Genom att använda våra E-Bike Vision Batterier får du större räckvidd och kan göra längre turer.

Ökad komfort: Alla våra E-Bike Vision Batterier har en extra yttre laddningsanslutning. Med våra laddare har du nu för första gången möjlighet att ladda batteriet direkt på din pedelec utan att ta ut det.

Kortare laddningstid: När det måste gå snabbt, kan vår 6A-snabbladdare förkorta laddningstiden med upp till 40 %.

Mindre vikt: Våra Bosch Lite-batterier är viktoptimerade.

Mitt E-Bike Vision Batteri glappar lite i fästet på elcykeln. Vad kan jag göra mot det?

Låsen på cykelns batterifästen kan efterjusteras i din fackbutik, om de glappar för mycket. Det kan efter en tid inträffa under färd på grund av den mekaniska belastningen.

Köp E-Bike Vision Batteri

Var kan jag köpa E-Bike Vision Batterier från E-Bike Vision?

Våra E-Bike Vision Batterier och laddare kan du köpa i fackbutiker. Om du söker en återförsäljare i din närhet, kan du med fördel använda vårt 'Sök butik'.

Kan jag komma förbi företaget och få med mig en E-Bike Vision Batteri?

Nej, vi arbetar endast mot företag (B2B) och använder oss av fackbutikskonceptet. Vi säljer våra produkter enbart via fackbutiker och inte direkt till slutkunden. Om du söker en återförsäljare i din närhet, kan du med fördel använda vårt 'Sök butik'.

Online eller i fysisk butik?

Det måste du själv avgöra! Våra produkter är ofta billigare i online-butiken. Betänk emellertid att du vid frågor alltid har en lokal kontaktperson, om du handlar i din fackbutik.

Ladda E-Bike Vision Batteri

Fungerar min nuvarande laddare med reservbatteriet?

Ja, med ett undantag. Alla E-Bike Vision Batterier kan också laddas med originalladdaren. Det enda undantaget är E-Bike Vision Batteri för Panasonics 36 V-drivsystem. i det fallet måste en laddare från E-Bike Vision anskaffas.

Fungerar Akku Visions (snabb)laddare med originalbatterier?

Nej, Akku Visions (snabb)laddare är avsedda endast för laddning av Akku Visions reservbatterier.

Kan jag koppla originalladdaren till den externa laddningsanslutningen?

Nej, de flesta tillverkare av drivsystem för elcyklar använder egna kontakter och begränsar den maximala laddningsströmmen till batterierna. Endast med E-Bike Visions laddare kan E-Bike Vision Batterier laddas via den extra externa laddningsanslutningen. Skulle du ha en laddare från E-Bike Vision, kan du använda originalladdaren för laddning (för undantag se E-Bike Vision Batteri Panasonic 36 V).

Behöver jag en ny laddare för att kunna använda snabbladdning?

Ja, för att ladda E-Bike Vision Batteri snabbare använder du vår snabbladdare, som då kan anslutas till den extra externa laddningsanslutningen. [Till våra laddare]

Hur länge måste jag ladda E-Bike Vision Batteri?

Det kan du själv snabbt räkna ut. När E-Bike Vision Batteri har en kapacitet på 17 Ah och du vill ladda det tomma batteriet med en 4A-laddare till 100 %, tar det ca 4,5 timmar.

Batteriets kapacitet: Laddningsström = ungefärlig laddningstid

17 Ah: 4 A = 4,25 h 17 Ah: 7 A = 2,5 h

Att vi här använder beteckningen “ungefärlig” beror på laddningstekniken CC/CV. Till att börja med laddar man med konstant ström (constant current · CC), mot slutet dock med konstant spänning (constant voltage · CV). Under CV-fasen avtar strömmen starkt och den exakta beräkningsmetoden blir då osäker. Därför lägger man till ungefär en halvtimme.

Finns det någon minneseffekt?

Nej, den från tidigare och äldre batteritekniker kända minneseffekten finns inte längre hos de moderna litiumjonbatterierna. Du kan lugnt avbryta laddningen inemellan.

Det rekommenderas dock att batteriet i början av användningen och efter längre pauser laddas upp fullt och därefter körs helt tomt. Dessa 1–2 rekommenderade hela cykler fungerar dock uteslutande för kalibrering av laddningsmätaren (kapacitetsbestämning).

Måste jag alltid ladda E-Bike Vision Batteri helt?

Nej, du kan lugnt avbryta laddningen inemellan. Det skadar inte E-Bike Vision Batteri.

Vad kostar laddningen av E-Bike Vision Batterier?

Om vi antar att strömmen kostar 30 cent/kWh och du använder ett E-Bike Vision Batteri på 612 Wh (0,612 kWh), kostar en laddning 18,36 cent (3:07 SEK).

612 Wh = 0,612 kWh = 18,66 Cent (1,80 SEK)
468 Wh = 0,468 kWh = 14,04 Cent (1,43 SEK)

Vi antar att du varje dag pendlar till arbetet och att din E-Bike Vision Batteri på 612 Wh håller i tre dagar, innan den åter måste laddas helt. Då har du en förbrukning på cirka 45 kWh per år och den kostar från 13,5 EUR (132,80 SEK) per år.

Rengöring och skötsel

Hur förvarar jag mina batterier, när jag inte använder dem?

För längre tids förvaring, t.ex. under vintern, finns det två omständigheter, under vilka litiumjonbatterier trivs som bäst:

ca +17 °C
50–70 % laddningsstatus

Under dessa omständigheter blir det kemiska åldrandet av eBike-batteriet minimalt. Normalt tappar eBike-batteriet ca 1 % av sin kapacitet per månad. Våra E-Bike Vision Batterier går automatiskt över till Deep Sleep-läge, så att självurladdningen genom strömuttag från BMS minskas. Före nästa användning bör du ladda ditt eBike-batteri helt. så att BMS kan kalibreras.

Hur sköter jag mitt eBike-batteri?

Ditt eBike-batteri kräver endast lite uppmärksamhet och skötsel. Smutsiga ställen kan rengöras med en fuktig trasa. Undvik absolut direkt behandling av eBike-batteri och motor med ångtvätt. Använd inte polfett!

Teknik

Hur är batteripaketet konstruerat?

Et eBike-batteri består av ett överskådligt antal komponenter:

 • kåpa
 • urladdnings- och laddningsanslutning
 • batterihanteringssystem (Battery Management System, BMS)
 • Corepack
 • kapacitetsindikator och knapp
 • temperaturgivare
 • kabelsats
E-cykelbatteriets struktur

Med Corepack menas ett batteripaket som är ytterligare underindelat i följande komponenter:

 • cellhållare
 • litiumjonrundcell
 • cellsammankoppling

Sammankoppling av rundcellerna sker med specialkonstruerade kopplingsanordningar. Detta kopplar samman rundcellerna allt efter konfiguration.

Till exempel E-Bike Vision Batteri 17 Ah/612 Wh kompatibel med Bosch Classic: För att komma upp i en nominell spänning på 36 V måste totalt 10 rundceller i rad kopplas samman. Det ger en totalspänning på 36 V (10 x 3,6 V=36 V). Denna kapacitet uppnås genom en parallellkoppling av flera rundceller efter varandra. För att uppnå 17 Ah används 5 rundceller av typ Samsung 35E med 3,4 Ah (5 x 3,4 Ah=17 Ah). Denna konfiguration kallas 10S5P → 10 x seriell och 5 x parallell. Totalt används i detta exempel 50 Samsung-rundceller.

Batterimatris

Vad är ett batterihanteringssystem (Battery Management System)?

Battery Management System (BMS) är en elektronisk styrenhet som övervakar och reglerar batteriets tillstånd. Det är en viktig del av alla batterier och sköter den nödvändiga jämförelsen mellan de enskilda cellernas spänning (cell balancing). Det skyddar mot extern kortslutning, använder litiumjonbatteriet enbart inom de tillåtna spänningsgränserna och skyddar batteriet mot över- och undertemperatur. BMS bestämmer fyllnivå och kommunicerar med komponenterna i drivsystemet.

Används en celljämförelse i E-Bike Vision Batterier?

Ja, vi använder en passiv celljämförelse i våra produkter för att spänningarna i de seriella cellsträngarna alltid ska vara identiska och att du får många kilometer glädje med våra produkter.

Service

Vart vänder jag mig,om jag har frågor om mitt E-Bike Vision Batteri?

Om du inte hittar svar i våra FAQ, ber vi dig att först vända dig till den återförsäljare, hos vilken du köpte ditt E-Bike Vision Batteri. Där får du kompetent rådgivning. Kan man inte besvara dina frågor där, är vi glada att få ett epostmeddelande härom [till kontaktformuläret].

Hur många års garanti erbjuder E-Bike Vision?

För våra batterier lämnar vi, utöver den lagstadgade garantin, en 24 månaders frivillig garanti. För tillbehör, t.ex. våra laddare, gäller likaså 24 månaders garanti. Ytterligare information om garanti får du i anvisningarna om dina E-Bike Vision Batterier [till nedladdning]

Kan man förlänga garantitiden?

Ja, garantitiden kan förlängas med 12 månader till totalt 36 månader. På följande sida kan du läsa mer i detta ämne. [till garantiförlängning]

Hur många hela cykler garanterar E-Bike Vision?

För litiumjonrundceller garanterar vi (fram till slutet av garantiperioden) att de efter 500 cykler fortfarande har ett SOH på 80 %. Vad hela cykler och SOH betyder ser du också i FAQ.

Hur fungerar hämtningen vid servicebehov?

Vänligen vänd dig till den återförsäljare, hos vilken du köpte din produkt. Därifrån tar man kontakt med oss och ordnar allt. Skicka som slutkund inga varor till oss. Det sköter din återförsäljare efter överläggning och dokumentation.

Hur länge måste jag vara av med mitt E-Bike Vision Batteri vid behov av service?

Från det att vi mottar ditt E-Bike Vision Batteri till det att vi skickar tillbaka ditt E-Bike Vision Batteri tar det högst tre dagar. Till detta kommer transporttiden, som vi tyvärr inte ansvarar för. Om din återförsäljare för oss anger när de är tillgängliga för pakettjänsten, bör hela kedjan inte ta mer än en vecka i anspråk.

Hur kan jag få mitt E-Bike Vision Batteri reparerat?

Direkt hos oss! Som tillverkare av E-Bike Vision Batterier kan vi naturligtvis även byta ut och ersätta komponenter. Vänligen använd vårt kontaktformulär för frågor om kostnadsförslag [till kontaktformulär]

Hur kontaktar jag bäst E-Bike Vision?

Vänligen vänd dig med frågor först till den återförsäljare, hos vilken du köpte vår produkt. Kan man inte besvara dina frågor där, är vi glada att få ett epostmeddelande härom.

Vår högsäsong är cyklingssäsongen från april till augusti. Naturligtvis planerar vi vår personalsituation med hänsyn till detta. Trots det ber vi om din förståelse, om vi inte svarar direkt eller besvarar din epost.

Var får jag tag i bruksanvisningarna?

Bruksanvisningarna på olika språk finns att ladda ned. [till nedladdning]

Speciella frågor om våra E-Bike Vision Batterier

E-Bike Vision Batteri kompatibelt med Bosch Classic Line:

Stödjer E-Bike Vision Batteri även lamporna?

E-Bike Vision Batteri fungerar som originalbatteriet och har en ljusreserv. Om det i din pedelec ingår en ljusanläggning, som matas med energi från batteriet, lyser lamporna även när motorn inte längre stöds och batteriet är tomt. [till E-Bike Vision Batteri]

Det E-Bike Vision Batteri för pakethållaren som är kompatibelt med Bosch Classic sitter mycket hårt fast på pakethållaren. Varför det?

För att få högre kapacitet hos vår E-Bike Vision Batteri måste vi bygga in fler rundceller. Det gjorde att E-Bike Vision Batteri är 3 mm bredare än originalbatteriet. Vi rekommenderar våra kunder att före köpet mäta sin pakethållares bredd. Pakethållare har ofta tolerans i bredd, vilket i regel leder till att vår E-Bike Vision Batteri passar även till din pakethållare. [till E-Bike Vision Batteri]

Kan min fackbutik uppdatera drivsystemet, trots att jag har ett reservbatteri.

Ja. I din fackbutik kan man med Boschs serviceprogram och med inkopplat reservbatteri uppdatera display och motor till den senaste fasta programvaran. Ditt E-Bike Vision Batteri kan uppdateras enbart av oss. [till E-Bike Vision Batteri]

E-Bike Vision Batteri kompatibelt med drivsystemet Panasonic 26 V:

Är E-Bike Vision Batteri även kompatibelt med Gazelle Easy Glider?

Ja, kompatibilitet uppnår vi med en extra låsanordning som fästs med slangklämma på sadelstolpen. Vi ställer gärna en monteringsanvisning till förfogande. Vänligen beställ denna via vårt kontaktformulär. [till kontaktformulär]

I vilka ramstorlekar passar det E-Bike Vision Batteri som är kompatibelt med Panasonic 26 V?

Vårt E-Bike Vision Batteri passar enbart i ramstorlekar från och med 48 cm och lämpar sig inte för hopfällbara cyklar. [till E-Bike Vision Batteri]

Det går inte att ladda och ladda ur mitt E-Bike Vision Batteri. Vad kan jag göra?

Det E-Bike Vision Batteri som är kompatibelt med Panasonic 26 V inaktiveras automatiskt efter 24 timmars inaktivitet och sätts i Deep Sleep-läge för att minska självurladdningen. För natt åter kunna använda ditt E-Bike Vision Batteri måste du “väcka” batteriet. För att göra det behöver du bara trycka kort på kapacitetsknappen en gång. De olika LED i kapacitetsvisningen tänds en gång hela vägen. Det visar att BMS väckt E-Bike Vision Batteri. Om du trycker på kapacitetsknappen en gång till, visas som vanligt kapaciteten. [till E-Bike Vision Batteri]

Vad måste man tänka på, när man börjar använda E-Bike Vision Batteri?

På grund av den extra laddningsanslutningen kan det hända att man måste skjuta in E-Bike Vision Batteri i större vinkel. [till E-Bike Vision Batteri]

E-Bike Vision Batteri kompatibelt med drivsystemet Panasonic 36 V

Varför måste jag köpa en extra laddare från E-Bike Vision?

Vid utvecklingen av E-Bike Vision Batteri kompatibelt med Panasonic 36 V tvingades vi tyvärr konstatera att vi inte kunde garantera kompatibiliteten hos originalladdaren. För att ändå kunna ladda E-Bike Vision Batteri använder du vår 36 V-laddare med 4 A eller 6 A. [till E-Bike Vision Batteri]

Det går inte att ladda och ladda ur mitt E-Bike Vision Batteri. Vad kan jag göra?

Det E-Bike Vision Batteri som är kompatibelt med Panasonic 36 V inaktiveras automatiskt efter 24 timmars inaktivitet och sätts i Deep Sleep-läge för att minska självurladdningen. För att åter kunna använda ditt E-Bike Vision Batteri måste du “väcka” batteriet. För att göra det behöver du bara trycka kort på kapacitetsknappen en gång. Så snart LED visar kapaciteten, kan du åter använda ditt E-Bike Vision Batteri! [till E-Bike Vision Batteri]

I vilka ramstorlekar passar det E-Bike Vision Batteri som är kompatibelt med Panasonic 36 V?

Vårt E-Bike Vision Batteri passar enbart i ramstorlekar från och med 48 cm och lämpar sig inte för hopfällbara cyklar. [till E-Bike Vision Batteri]

Vad måste man tänka på, när man börjar använda E-Bike Vision Batteri?

På grund av den extra laddningsanslutningen kan det hända att man måste skjuta in E-Bike Vision Batteri i större vinkel. [till E-Bike Vision Batteri]

E-Bike Vision Batteri kompatibelt med drivsystemet Gazelle Innergy

Varför fungerar inte E-Bike Vision Batteri med mitt Gazelle-drivsystem?

Som vanligt med Gazelle-drivsystemen måste batterier av följande typer “paras” med drivsystemet. Detta kan endast göras med Gazelle-återförsäljarnas programvara. Vänd dig därför med förtroende till din fackbutik.

 • INNERGY PURE
 • INNERGY XT
 • INNERGY ORANGE

[till E-Bike Vision Batteri]

Det går inte att ladda och ladda ur mitt E-Bike Vision Batteri. Vad kan jag göra?

Det E-Bike Vision Batteri som är kompatibelt med drivsystemet Gazelle Innergy inaktiveras automatiskt efter en timmes inaktivitet och sätts i Deep Sleep-läge för att minska självurladdningen. För att åter kunna använda ditt E-Bike Vision Batteri måste du “väcka” batteriet. För att göra det behöver du bara trycka kort på kapacitetsknappen en gång. De olika LED i kapacitetsvisningen tänds en gång hela vägen. Det visar att BMS väckt E-Bike Vision Batteri. Om du trycker på kapacitetsknappen en gång till, visas som vanligt kapaciteten. Efter väckningen kan du åter ladda ditt E-Bike Vision Batteri. [till E-Bike Vision Batteri]